585 967 820

Organizace školního roku 2018/2019 (24.8.2018)

 
zahájení školního roku 3. září 2018
podzimní prázdniny 29. října a 30. října 2018
vánoční prázdniny 22. prosince 2018 až 2. ledna 2019
jednodenní pololetní prázdniny 1. února 2019
jarní prázdniny 11. března až 17. března 2019
velikonoční prázdniny 18. a 19. dubna 2019
hlavní prázdniny 29. června 2019 až do neděle 1. září 2019

 

Provoz školní družiny v době školních prázdnin (30.4.2018)

Příloha ke stažení: provoz-sd1.doc

Vánoční přání ze skrbeňské školy (22.12.2017)

Přejeme Vám pohodičku,

vždycky dobrou náladičku,

stálý úsměv,

pochopení,

hodně lásky, nad ni není.

 

V novém roce mnoho štěstí,

budeme si držet pěsti.

Ať má každý pevné zdraví

a dělá jen to, co ho baví.

Ať i v zimě slunce hřeje,

to Vám ze srdce přeje

kolektiv dětí skrbeňské školy a učitelé.

Vánoční přání ze skrbeňské školy

Zápis žáků do 1. třídy pro rok 2017 - 2018 (6.3.2017)

Základní škola Skrbeň

 

 

Zápis žáků do 1. třídy

 

pro 2017 - 2018

 

 

dne 7. dubna 2017

 

od 14 do 18 hodin v budově ZŠ

 

K zápisu je třeba doložit:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky – týká se pouze dětí s odkladem
  • cestovní pas a povolení k pobytu – týká se cizinců
  • doporučení PPP, případně odborného lékaře – týká se dětí mladších 6 let

Odklad školní docházky

  • Žádost o odklad povinné školní docházky podává zákonný zástupce v den, kdy bude zápis do 1. třídy. Písemně požádá ŘŠ o doklad školní docházky. Žádost zákonného zástupce musí být doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Žádost k přijetí povinné školní docházky

  • máte možnost vyplnit v den zápisu ve škole nebo si ji stáhnout na webových stránkách školy, kde je k dispozici k vyplnění i s dotazníkem pro rodiče žáků 1. třídy.

 

Pro rodiče, kteří se nemohou ze závažných důvodů účastnit s dítětem zápisu ve stanoveném termínu, bude po domluvě v ŘŠ s nimi stanoven náhradní termín zápisu.

 

Mgr. Jarmila Kulatá, ředitelka školy

Zahájení školního roku (29.8.2016)

Pozvánka na zahájení školního roku 2016/2017

        Ředitelství ZŠ Skrbeň oznamuje, že školní rok 2016/2017 bude slavnostně zahájen

ve čtvrtek 1. září v 8.00 hodin v budově základní školy.

        Zveme všechny žáky rodiče a přátele školy na zahájení školního roku a přivítání nových prnáčků.

Děti si vezmou jen přezůvky.

Těšíme se na Vás!

Předpokládané ukončení v 9.00 hodin.

Po ukončení ŠD v provozu do 16.00 hodin.

Hurá na prázdniny ! (30.6.2016)

Užili jsme si i poslední den školního roku.

Za naši pracovitost na nás čekala krásná vysvědčení.

A už hurá domů za prázdninovým dobrodružstvím.

Hurá na prázdniny !

Poslední dny školního roku 2015/2016 v ZŠ Skrbeň (29.6.2016)

Závěr školního roku bývá poznamenán ,,uvolněním“ ze všech stran, učitelů i žáků. Vysvědčení sice ještě rozdáno není, ale známky jsou již zapsány ve školních výkazech, a proto nezbývá než si těch několik posledních dní zpříjemnit něčím jiným než výukou mezi lavicemi.

Skrbeňští žáci poslední dny před začátkem prázdnin přijali několik pozvání. První zastavení se konalo v hasičské zbrojnici. Pod vedením zkušeného dobrovolného hasiče pana Obšela si žáci prohlédli hasičskou zbrojnici, diplomy a poháry ze soutěží, mohli si i prakticky vyzkoušet zapojení a smotání hadic.

Druhé zajímavé dopoledne žáci prožili díky šipkované, kterou pro ně připravily skrbeňské maminky pod vedením paní Pozdíškové. Žáci během cesty plnili zajímavé úkoly z matematiky, českého jazyka a prvouky. V cíli byli odměněni malými dárky, nanuky a píšťalkami, které byly slyšet Skrbení na zpáteční cestě ke škole.

Třetí zastavení v tomto týdnu nás čekalo v Obecní knihovně Skrbeň. Zde se žákům poutavě věnovala paní Mgr. Věra Vrobelová. Někteří žáci se během prohlídky začetli do poutavé knížky, jiné zaujala křížovka.

Poslední pozvání jsme dostali od místního mysliveckého spolku do jejich klubovny, abychom zde strávili dopoledne plné překvapení. Po příchodu nám myslivecký hospodář ing.Vladimír Vrbka vyprávěl o ochraně přírody, popsal na vystavených preparátech škůdce v lese a vše o lesních obyvatelích. Všichni pozorně poslouchali, protože věděli, že je za chvíli čeká test z těchto znalostí a byla by ostuda zaškrtnout špatnou odpověď. Než paní učitelky test vyhodnotily, tak se ,,ochránci“ přesunuli ke stanovišti střelby ze vzduchovky. Pod vedením zkušeného myslivce si každý odnesl domů terč s výsledky své střelby.

A to už se venku ozýval štěkot tří psích společníků myslivců. Předseda OV ČMS Jan Nastoupil vysvětlil žákům výcvik loveckých psů a jejich úkoly při lovu. Při názorných ukázkách ani jeden ze psů chybu neudělal.

Závěr patřil opékání špekáčků. Společným nástupem, kdy byli vyhodnoceni nejlepší účastníci besedy dopoledne v přírodě skončilo. Všichni účastníci obdrželi diplomy a s veselou náladou odcházeli na oběd do školy.

Díky za pěkné dny patří Sboru dobrovolných hasičů, paní Pozdíškové, paní Mgr.Věře Vrobelové a Mysliveckému spolku ve Skrbeni. Doufáme, že to nebylo poslední vzájemné setkání.

Mgr. Vladimíra Zapletalová, ZŠ Skrbeň

Poslední dny školního roku 2015/2016 v ZŠ Skrbeň

Vystoupení na podporu Blanické mateřské školy (27.6.2016)

V sobotu 18. června jsme vystoupili na akci Rock na statku Skrbeň.

Zakoupení vstupenky byla podpořena Blanická mateřská škola v Olomouci, kde se setkávají děti s autismem, mentálním postižením, více vadami, poruchami sociability a komunikaci.

Program vystoupení ZŠ a MŠ Skrbeň

Děti z MŠ Skrbeň zahájily vystoupení písničkami s kytarou.

Vystřídali je žáci naší základní školy pásmem plným tance a zpěvu.

Abeceda ….žáci 2.a 3.ročníku vystoupili na známou písničku Dády Patrasové.

I takhle se ve Skrbeni děti učí.

Fotografie našich vystoupení ve fotogalerii.

Vystoupení na podporu Blanické mateřské školy

Jednodenní školní výlet Angry Birds (21.6.2016)

V úterý jsme prožili velmi pěkný školní výlet s tématikou Angry Birds v rekreačním středisku Orientka v Jeseníkách.

Hned po malém seznámení se děti rozdělily do čtyř týmů a začalo velké dobrodružství, ve kterém děti musely prokázat odvahu, šikovnost, všímavost, ale také zapojit své hlavičky.

Jedna aktivita střídala druhou. Děti čekala bungee-trampolína, lezecká stěna, týmové hry, prasátkový basketball a střelba plyšovými Angry Birds z obřího praku. Týmy dětí získávaly za jednotlivé etapy stříbrňáky, za které si potom nakoupily v “Angry Birds tržnici“ plyšovou munici do závěrečné disciplíny.

Unaveni a plni dojmů jsme se vraceli do Skrbeně, kde nás před školou čekali rodiče s otázkou: „ Jaké to bylo ? “. Odpověď určitě poznáte z našich tváří na fotografiích.

Jednodenní školní výlet Angry Birds

Navštívili jsme ekologické centrum Sluňákov (2.6.2016)

Pondělí 30.5. byl pro žáky starších ročníků naší školy velmi zajímavý den. Navštívili jsme Centrum ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov. Vydali jsme se na vycházku kolem sluňákovského rybníka, kde se zabydlela bobří rodina. Pátrali jsme po stopách a dovídali se mnoho zajímavostí ze života bobrů. Prakticky jsme si vyzkoušeli výrobu sádrového odlitku bobří stopy. (Fotogalerie)

Na stejné místo se 2.6. vydali i mladší žáci. Prožili také pěkné dopoledne, tentokrát se zaměřili na svět rostlin. Sledovali život semínka, od jeho vzniku, šíření světem až po vzklíčení. Každý žák si odnesl zasazenou slunečnici. Podívali jsme se i do Rajské zahrady rostlin a živočichů v areálu u Sluňákova. Program byl inspirován knihou František z kaštanu a Anežka ze slunečnice z pera spisovatele Radka Malého. (Fotogalerie)

Už se těšíme na další návštěvu.

Navštívili jsme ekologické centrum Sluňákov

Zápis do školy (22.1.2016)

Zápis do prvního ročníku se ve skrbeňské škole konal v pátek odpoledne 22. ledna.
Těšení se na onen významný den a zvědavost, co zápis obnáší s dětmi samozřejmě intenzivně prožívali i jejich rodiče. Budoucí školáci přicházeli většinou s nadšením a chutí se předvést.
Uvítala je krásně nachystaná třída a příjemné prostředí. Žáci keramického kroužku budoucím školákům společně s paními učitelkami připravili různá překvapení a drobné dárečky, aby z nich během tohoto významného dne spadla tréma a mohli se soustředit na otázky a úkoly, které je během zápisu čekaly. Malovali obrázky, počítali, poznávali různé tvary, barvy nebo písmenka. Poprvé se také seznamovali s prostředím, které většina z nich, pokud nedostane odklad , bude pravidelně navštěvovat od 1. září.
Zápis prokázal, že o naši školu je ve Skrbeni i v okolí zájem. Převážná většina dětí, které se zápisu účastnily, byla ze Skrbeně. Ale zaznamenali jsme i žádosti o přijetí z jiných spádových oblastí - Horka nad Moravou, Příkazy, Olomouc.
Celkově jsme zaznamenali 18 žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání, ale to není číslo konečné. Jsou mezi nimi některé žádosti, které zůstávají i nadále v řešení. Přesný počet bude tedy znám až těsně před prvním zářijovým dnem.

Zápis do školy

Pozvánka na zápis do 1. třídy (11.1.2016)

Zápis do 1. třídy ZŠ se koná v PÁTEK 22. LEDNA 2016 od 14 do 18 h. v budově školy.

Co s sebou?
K zápisu přineste občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí.
Žádost můžete vyplnit i při zápisu.

Příloha ke stažení: zapis_pozvanka2.doc

Jídelní lístek
O škole
Základní škola a mateřská škola Skrbeň,
příspěvková organizace
U Školy 1/122 783 34 Skrbeň
Zřizovatel: Obec Skrbeň
Právní forma: obec, IČ 006 356 693
Sídlo: Na Návsi 2 783 34 Skrbeň
Kontakty
Telefon: 585 967 820
E-mail: skola@skolaskrben.cz
Web: http://www.skolaskrben.cz
© 2015 ZŠ a MŠ Skrbeň
Tvorba WWW stránek, design - RTNext, v.o.s.