585 967 820

Informace k zápisu 2020 (23.3.2020)

Přílohy k zápisu (23.3.2020)

Příloha ke stažení: informace-k-zapisu_prilohy.doc

Uzavření MŠ (16.3.2020)

Vážení rodiče,

po konzultaci se zřizovatelem školy jsme přistoupili k uzavření provozu mateřské školy s účinností od 17. 3. 2020 až do odvolání.

Pro případné další informace sledujte web školy- aktuality nebo využijte tel.číslo 604 77 20 95.

Pokud budete uplatňovat u svého zaměstnavatele Ošetřovné, zašlete požadavek do emailové schránky kulata.j@seznam.cz

COVID - 19 (11.3.2020)

Vážení rodiče,
z důvodu Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví sdělujeme, že v souvislosti s nepříznivím vývojem epidemiologické situace ve  výskytu onemocnění COVID-19 se až do odvolání zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků v základní škole, školní družině a školní jídelně.Na mateřské školy se opatření nevztahuje. Je jen na zvážení rodičů, zda dítě předškolní zařízení bude navštěvovat.
O dalším postupu a vývoji situace budete informování na webu školy.

Ve Skrbeni 10.3.2020
Mgr. Jarmila Kulatá
ředitelka školy

Formulář pro ošetřovné pro děti do 10 let (11.3.2020)

Vážení rodiče,
v souvislosti s mimořádným opatřením COVID-19 si můžete přijít do ZŠ potvrdit formulář ,,Žádost o ošetření při péči o dítě'' v době od 8-12 hodin ve dnech 11.-13.3.2020. Po tomto datu kontaktujte školu na email kulata.j@seznam.cz a potvrzení vám bude zasláno.

Příloha ke stažení: osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let.pdf

Zápis do 1. třídy (3.3.2020)

 

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 proběhne
ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 14:00 do 17:00 hodin.

K zápisu jsou povinní se dostavit zákonní zástupci dětí narozených v termínu od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, kteří současně ještě neplní povinnou školní docházku. Současně i zákonní zástupci dětí, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky.

Co přinést k zápisu?

  • rodný list dítěte

  • občanský průkaz zákonného zástupce

  • přihlášku nebo žádost o odklad (naleznete v záložce dokumenty)

Žádost o odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odklad však musí zákonný zástupce požádat v době zápisu, nejpozději tedy do 30. dubna 2020.

Mgr. Jarmila Kulatá
ředitelka školy

KROUŽEK FLORBALU (18.10.2019)

 Kroužek je určen pro kluky i holky z 1. – 5. třídy. Na kroužku se naučíme základní florbalové dovednosti, práci s míčkem a hokejkou a týmové vnímání hry. U všech účastníků bude dbáno na správnou koordinaci těla a celkovou sportovní všestrannost. Kroužek vedou zkušení lektoři s dlouholetou praxí.

Na co se mohou Vaše děti těšit?

  • Zábavné lekce plné her a dovednostních soutěží

  • Meziškolní turnaje se sladkou odměnou pro všechny účastníky

  • Nové dovednosti a kamarádi

  • Pestrý a zábavný odpolední program

Bonusy kurzu:

  • Dvakrát ročně pořádáme pro děti turnaj kroužků, kde Vaše děti změří síly s ostatními základními školami z Prahy

  • Bohatá nabídka zájmových činností i přes prázdniny v podobě příměstských kempů, táborů či florbalového soustředění


 

Příloha ke stažení: naborovy-letak.pdf

KROUŽEK FLORBALU

Zahájení školního roku 2019/2020 (27.8.2019)

Milí žáci, rodiče a přátelé  Základní školy a mateřské škola Skrbeň,

srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení školního roku 2019/2020, které proběhne v pondělí 2. září 2019 v 8.00 hodin v budově školy.

Předpokládaný konec prvního školního dne je v 9.00 hodin . Žáci si vezmou s sebou pouze přezůvky.

Obědy bude školní jídelna pro přihlášené strávníky vydávat od 2.9.2019.

Školní družina bude v provozu od 2.9.2029 do 16.00 hodin.

První týden bude vyučování pro celou školu končit v 11.40 hodin, žáci budou v rámci adaptace po prázdninách bez odpoledního vyučování a kroužků, přihlášené děti mohou přejít do školní družiny, která bude každý den v provozu do 16.00 hodin.

Žáci prvního ročníku budou své vyučování v prvním týdnu končit v 10.45 hodin. Dále bude následovat pobyt ve školní družině.

 

                                                       Za všechny pracovníky školy,kteří se na Vás a Vaše děti již těší                                                                                  Mgr. Jarmila Kulatá, ředitelka školy.

Informace pro žáky základní umělecké školy (26.8.2019)

Základní umělecká škola Litovel, pobočka Skrbeň oznamuje, že zahájení školního roku bude

 ve středu 4. září od 13:00 do 17:00 hod.

Přítomni budou učitelé hry na klavír i na dechové nástroje.

Dopravní výchova v naší škole (21.6.2019)

Příloha ke stažení: dopravka_infor1.docx

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 (9.4.2019)

Příloha ke stažení: zapis.pdf

Organizace školního roku 2018/2019 (24.8.2018)

 
zahájení školního roku 3. září 2018
podzimní prázdniny 29. října a 30. října 2018
vánoční prázdniny 22. prosince 2018 až 2. ledna 2019
jednodenní pololetní prázdniny 1. února 2019
jarní prázdniny 11. března až 17. března 2019
velikonoční prázdniny 18. a 19. dubna 2019
hlavní prázdniny 29. června 2019 až do neděle 1. září 2019

 

Vánoční přání ze skrbeňské školy (22.12.2017)

Přejeme Vám pohodičku,

vždycky dobrou náladičku,

stálý úsměv,

pochopení,

hodně lásky, nad ni není.

 

V novém roce mnoho štěstí,

budeme si držet pěsti.

Ať má každý pevné zdraví

a dělá jen to, co ho baví.

Ať i v zimě slunce hřeje,

to Vám ze srdce přeje

kolektiv dětí skrbeňské školy a učitelé.

Vánoční přání ze skrbeňské školy

Zahájení školního roku (29.8.2016)

Pozvánka na zahájení školního roku 2016/2017

        Ředitelství ZŠ Skrbeň oznamuje, že školní rok 2016/2017 bude slavnostně zahájen

ve čtvrtek 1. září v 8.00 hodin v budově základní školy.

        Zveme všechny žáky rodiče a přátele školy na zahájení školního roku a přivítání nových prnáčků.

Děti si vezmou jen přezůvky.

Těšíme se na Vás!

Předpokládané ukončení v 9.00 hodin.

Po ukončení ŠD v provozu do 16.00 hodin.

Hurá na prázdniny ! (30.6.2016)

Užili jsme si i poslední den školního roku.

Za naši pracovitost na nás čekala krásná vysvědčení.

A už hurá domů za prázdninovým dobrodružstvím.

Hurá na prázdniny !

Poslední dny školního roku 2015/2016 v ZŠ Skrbeň (29.6.2016)

Závěr školního roku bývá poznamenán ,,uvolněním“ ze všech stran, učitelů i žáků. Vysvědčení sice ještě rozdáno není, ale známky jsou již zapsány ve školních výkazech, a proto nezbývá než si těch několik posledních dní zpříjemnit něčím jiným než výukou mezi lavicemi.

Skrbeňští žáci poslední dny před začátkem prázdnin přijali několik pozvání. První zastavení se konalo v hasičské zbrojnici. Pod vedením zkušeného dobrovolného hasiče pana Obšela si žáci prohlédli hasičskou zbrojnici, diplomy a poháry ze soutěží, mohli si i prakticky vyzkoušet zapojení a smotání hadic.

Druhé zajímavé dopoledne žáci prožili díky šipkované, kterou pro ně připravily skrbeňské maminky pod vedením paní Pozdíškové. Žáci během cesty plnili zajímavé úkoly z matematiky, českého jazyka a prvouky. V cíli byli odměněni malými dárky, nanuky a píšťalkami, které byly slyšet Skrbení na zpáteční cestě ke škole.

Třetí zastavení v tomto týdnu nás čekalo v Obecní knihovně Skrbeň. Zde se žákům poutavě věnovala paní Mgr. Věra Vrobelová. Někteří žáci se během prohlídky začetli do poutavé knížky, jiné zaujala křížovka.

Poslední pozvání jsme dostali od místního mysliveckého spolku do jejich klubovny, abychom zde strávili dopoledne plné překvapení. Po příchodu nám myslivecký hospodář ing.Vladimír Vrbka vyprávěl o ochraně přírody, popsal na vystavených preparátech škůdce v lese a vše o lesních obyvatelích. Všichni pozorně poslouchali, protože věděli, že je za chvíli čeká test z těchto znalostí a byla by ostuda zaškrtnout špatnou odpověď. Než paní učitelky test vyhodnotily, tak se ,,ochránci“ přesunuli ke stanovišti střelby ze vzduchovky. Pod vedením zkušeného myslivce si každý odnesl domů terč s výsledky své střelby.

A to už se venku ozýval štěkot tří psích společníků myslivců. Předseda OV ČMS Jan Nastoupil vysvětlil žákům výcvik loveckých psů a jejich úkoly při lovu. Při názorných ukázkách ani jeden ze psů chybu neudělal.

Závěr patřil opékání špekáčků. Společným nástupem, kdy byli vyhodnoceni nejlepší účastníci besedy dopoledne v přírodě skončilo. Všichni účastníci obdrželi diplomy a s veselou náladou odcházeli na oběd do školy.

Díky za pěkné dny patří Sboru dobrovolných hasičů, paní Pozdíškové, paní Mgr.Věře Vrobelové a Mysliveckému spolku ve Skrbeni. Doufáme, že to nebylo poslední vzájemné setkání.

Mgr. Vladimíra Zapletalová, ZŠ Skrbeň

Poslední dny školního roku 2015/2016 v ZŠ Skrbeň

Vystoupení na podporu Blanické mateřské školy (27.6.2016)

V sobotu 18. června jsme vystoupili na akci Rock na statku Skrbeň.

Zakoupení vstupenky byla podpořena Blanická mateřská škola v Olomouci, kde se setkávají děti s autismem, mentálním postižením, více vadami, poruchami sociability a komunikaci.

Program vystoupení ZŠ a MŠ Skrbeň

Děti z MŠ Skrbeň zahájily vystoupení písničkami s kytarou.

Vystřídali je žáci naší základní školy pásmem plným tance a zpěvu.

Abeceda ….žáci 2.a 3.ročníku vystoupili na známou písničku Dády Patrasové.

I takhle se ve Skrbeni děti učí.

Fotografie našich vystoupení ve fotogalerii.

Vystoupení na podporu Blanické mateřské školy

Jednodenní školní výlet Angry Birds (21.6.2016)

V úterý jsme prožili velmi pěkný školní výlet s tématikou Angry Birds v rekreačním středisku Orientka v Jeseníkách.

Hned po malém seznámení se děti rozdělily do čtyř týmů a začalo velké dobrodružství, ve kterém děti musely prokázat odvahu, šikovnost, všímavost, ale také zapojit své hlavičky.

Jedna aktivita střídala druhou. Děti čekala bungee-trampolína, lezecká stěna, týmové hry, prasátkový basketball a střelba plyšovými Angry Birds z obřího praku. Týmy dětí získávaly za jednotlivé etapy stříbrňáky, za které si potom nakoupily v “Angry Birds tržnici“ plyšovou munici do závěrečné disciplíny.

Unaveni a plni dojmů jsme se vraceli do Skrbeně, kde nás před školou čekali rodiče s otázkou: „ Jaké to bylo ? “. Odpověď určitě poznáte z našich tváří na fotografiích.

Jednodenní školní výlet Angry Birds

Navštívili jsme ekologické centrum Sluňákov (2.6.2016)

Pondělí 30.5. byl pro žáky starších ročníků naší školy velmi zajímavý den. Navštívili jsme Centrum ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov. Vydali jsme se na vycházku kolem sluňákovského rybníka, kde se zabydlela bobří rodina. Pátrali jsme po stopách a dovídali se mnoho zajímavostí ze života bobrů. Prakticky jsme si vyzkoušeli výrobu sádrového odlitku bobří stopy. (Fotogalerie)

Na stejné místo se 2.6. vydali i mladší žáci. Prožili také pěkné dopoledne, tentokrát se zaměřili na svět rostlin. Sledovali život semínka, od jeho vzniku, šíření světem až po vzklíčení. Každý žák si odnesl zasazenou slunečnici. Podívali jsme se i do Rajské zahrady rostlin a živočichů v areálu u Sluňákova. Program byl inspirován knihou František z kaštanu a Anežka ze slunečnice z pera spisovatele Radka Malého. (Fotogalerie)

Už se těšíme na další návštěvu.

Navštívili jsme ekologické centrum Sluňákov

Zápis do školy (22.1.2016)

Zápis do prvního ročníku se ve skrbeňské škole konal v pátek odpoledne 22. ledna.
Těšení se na onen významný den a zvědavost, co zápis obnáší s dětmi samozřejmě intenzivně prožívali i jejich rodiče. Budoucí školáci přicházeli většinou s nadšením a chutí se předvést.
Uvítala je krásně nachystaná třída a příjemné prostředí. Žáci keramického kroužku budoucím školákům společně s paními učitelkami připravili různá překvapení a drobné dárečky, aby z nich během tohoto významného dne spadla tréma a mohli se soustředit na otázky a úkoly, které je během zápisu čekaly. Malovali obrázky, počítali, poznávali různé tvary, barvy nebo písmenka. Poprvé se také seznamovali s prostředím, které většina z nich, pokud nedostane odklad , bude pravidelně navštěvovat od 1. září.
Zápis prokázal, že o naši školu je ve Skrbeni i v okolí zájem. Převážná většina dětí, které se zápisu účastnily, byla ze Skrbeně. Ale zaznamenali jsme i žádosti o přijetí z jiných spádových oblastí - Horka nad Moravou, Příkazy, Olomouc.
Celkově jsme zaznamenali 18 žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání, ale to není číslo konečné. Jsou mezi nimi některé žádosti, které zůstávají i nadále v řešení. Přesný počet bude tedy znám až těsně před prvním zářijovým dnem.

Zápis do školy

Jídelní lístek

Po
25.05.
Polévka
Rajčatová polévka
Hlavní chod
Fazole na kyselo, vejce, chléb, okurek, sirup

Út
26.05.
Polévka
Bramborová polévka
Hlavní chod
Kuřecí plátek v těstíčku, brambor, kompot. džus

St
27.05.
Polévka
Porkový krém
Hlavní chod
Italský zbruf, špagety, minerálka

Čt
28.05.
Polévka
Česnečka s opeč. chlebem
Hlavní chod
Kabanátky, brambor, červená řepa, sirup


29.05.
Polévka
Kmínová polévka s vejcem
Hlavní chod
Vepřová plec, špenát, bramboový knedlík, džus
O škole
Základní škola a mateřská škola Skrbeň,
příspěvková organizace
U Školy 1/122 783 34 Skrbeň
Zřizovatel: Obec Skrbeň
Právní forma: obec, IČ 006 356 693
Sídlo: Na Návsi 2 783 34 Skrbeň
Kontakty
Telefon: 585 967 820
E-mail: skola@skolaskrben.cz
Web: http://www.skolaskrben.cz
© 2015 ZŠ a MŠ Skrbeň
Tvorba WWW stránek, design - RTNext, v.o.s.