585 967 820

Mateřská škola Skrbeň

Zápis dětí do Mateřské školy Skrbeň na školní rok 2019 / 2020 se koná ve čtvrtek  2. května 2018 od 11:00 do 15:30 hod. v kanceláři MŠ.

  • Rodič/zákonný zástupce si vyzvedne od 15. 4. v mateřské škole (provoz MŠ je od 6:15 do 16:30 hod.) formuláře „Evidenční list dítěte“ (vyplněný a potvrzený pediatrem) a „Přihlášení dítěte k předškolnímu vzdělávání“ (vyplněný zákonným zástupcem) a odevzdá je při zápisu dítěte. Formuláře jsou dostupné i na webových stránkách ZŠ a MŠ Skrbeň (http://www.skolaskrben.cz).
  • Dítě není nutné vodit k lékaři – jedná se o výpis ze zdravotní dokumentace.

K zápisu rodič/zákonný zástupce přinese:

       Rodný list dítěte

       Občanský průkaz

       Evidenční list dítěte (viz výše)

       Přihlášení k předškolnímu vzdělávání (viz výše)

Kritéria pro přijímací řízení:

  1. Děti v posledním roce předškolního vzdělávání (povinné předškolní vzdělávání)
  2. Děti, které dovrší 3 roky věku k zahájení školního roku (dostaví-li se k zápisu dítě, které dovrší 3 roky věku v průběhu školního roku, pak je při stanovení pořadí pro přijetí rozhodující datum narození).
  3. Trvalý pobyt dítěte v obci Skrbeň.

 

Mgr. Lenka Adamcová, vedoucí učitelka MŠ

Rozhodnutí o přijetí

K předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018- 2019 byly přijaty níže uvedené děti evidované pod registračním číslem:

01/2018          přijato

02/2018          přijato

03/2018          přijato

04/2018          přijato

06/2018         přijato

07/2018         přijato

08/2018         přijato

 

Jídelní lístek
O škole
Základní škola a mateřská škola Skrbeň,
příspěvková organizace
U Školy 1/122 783 34 Skrbeň
Zřizovatel: Obec Skrbeň
Právní forma: obec, IČ 006 356 693
Sídlo: Na Návsi 2 783 34 Skrbeň
Kontakty
Telefon: 585 967 820
E-mail: skola@skolaskrben.cz
Web: http://www.skolaskrben.cz
© 2015 ZŠ a MŠ Skrbeň
Tvorba WWW stránek, design - RTNext, v.o.s.