585 967 820

Celoroční plán

Září

Seznámení žáků s bezpečnostními předpisy, provozem ŠD a ŠJ

Rč – denní pobyt v přírodě, indiv. hry ve školním parku, stolní a společenské hry ve ŠD

Pt – práce s papírem na téma ovoce a zelenina, papírové mozaiky, vytrhávání papíru, práce s textilem, modelování

Vv – sklizeň ovoce a zeleniny – využití různých technik (pastelky, voskové pastely, tuš)

Hv – zpěv písní s CD, hra na flétnu, lidové písničky

HpV – hudebně-pohybové rozcvičky

Lit – četba na pokračování

ZČS – cvičení se švihadly a lanem, závodivé a pohybové hry, míčové hry

ZČD – orientace v obci, znalost doprav. značek a předpisů (vycházky)

PNV – didaktické hry – rozvoj soustředěnosti, paměti (pexeso)

Vycházky – turistická vycházka se sport. zaměřením - zdolávání přírod. překážek,přírodovědná vycházka – poznávání druhů obilovin

Říjen

Rč – upevňování kolektivních vztahů při hrách ve ŠD i přírodě, hry s autíčky

Pt – práce s přírodním materiálem (suchá tráva, klacky, šišky, semínka) – nalepování, navlékání

Vv – tématické kreslení – práce na poli a na zahradě

Hv – hra na flétnu

HpV- nácvik drobných tanečků

Lit – četba na pokračování,

ZČS – míčové hry (vybíjená, fotbal na hřišti, florbal)

ZČD – správné přecházení křižovatek

PNV – hrajeme si s písmenem, se slovem, s čísly (Člověče, nezlob se, kvarteta)

Vycházky – sportovní zaměření,poznávání rostlin na zahrádkách

Listopad

Rč – společenské a stolní hry ve ŠD, hry se stavebnicemi Seva, Cheva,

seznámení se s pravidly různých stolních her

Pt – využití přírodního materiálu (suché listí), papírové plastiky zvířátek, nalepování a kombin.se dřevem

Vv – využití listů – frotáže, obtisky, obkreslování a vybarvování, výroba draků s využitím přírodních materiálů

Hv – opakování vánočních koled, nácvik nových zimních písní, hra na flétnu

HpV – pohyb.hry a tanečky (Pletla v kytku, Zlatá brána)

Lit – četba na pokračování

ZČS – běh, hod, skok, míčové a závodivé hry

ZČD – seznámení s pravidly chodců na chodníku a na silnici

PNV – didaktické hry – domino, dáma, šachy

Vycházky – přírodovědná - orientace v okolní krajině, určování svět.stran,

pozorování změn v přírodě

Prosinec

Rč – hry na sněhu ( koulování, stavění sněhuláků a bunkrů, vyšlapávání cestiček), individuální,hry ve ŠD

Pt – práce s papírem – vánoční ozdoby a motivy, vánoční výzdoba školy

Vv – vánoční tematika (ozdoby, betlémy, dárky)

Hv – zpěv koled a zimních písní

HpV – tanečky Tančíme labadu, Mám šáteček mám

Lit – říkadla, povídání a čtení o vánočních zvycích

ZČS – štafetové hry, cvičení na žíněnkách, překáž. běh, sáňkování, bobování

ZČD – poučení o bezpečnosti při zimních sportech a v dopravě (náledí, úrazy)

PNV – hlasité čtení, psaní domácích úloh

Vycházky – vycházky do zasněžené zimní krajiny, hry na sněhu, návštěva krmelců – krmení zvěře

Leden

Rč – sáňkování, bobování, hry na sněhu, stavebnice, mozaiky,

Pt – práce s textiliemi, výroba dárků k zápisu do 1. třídy

Vv – zimní tematika – zimní sporty a příroda (pastelky)

Hv – zpěv podle kazety Z. Svěráka a Uhlíře aj., hra na flétnu

HpV – taneček Hokykoky

Lit – četba na pokračování,

ZČS – sportovní soutěže v přetahované, kohoutí zápasy,hod na cíl

ZČD – hra s křižovatkou a autíčky ve ŠD, poznávání dopravních prostředků

PNV – slovní hry – kufr, slovní fotbal, hádanky, křížovky

Únor

Rč – pobyt v přírodě, hry na sněhu, pozorování stop zvířat, stolní a společenské hry

Pt – práce montážní a demontážní, práce s papírem, skládačky, plastiky

Vv – obkreslování a vybarvování šablon

Hv – hra na flétnu

HpV – tanec s hudbou,

Lit – literární soutěže a hádanky

ZČS – bobování, hry na sněhu, závodivé hry ve družstvech, vybíjená,

ZČD – dopravní test pro děti (ze Sluníčka)

PNV – hra : Ukaž, co víš, Odhal pachatele

Vycházky – přírodovědná – stopy ve sněhu,turistická – hod sněh. koulí na cíl (strom), do dálky

Březen

Rč – pohybové jarní hry v parku : Pletla v kytku, Zlatá brána, Na ovečky, cvičení se švihadly, indiv. hry ve ŠD

Pt – lisování a využití jarních květin, vytváření koutků přírody, práce s papírem – jarní květiny,

Vv – jaro – tematika kreslení, využití různých technik, omalovánky

Hv – zpěv písní o jaru, hra na flétnu

HpV – nácvik tanečku : Pásla ovečky, Kalamajka, pohybová rozcvička

Lit – povídání o knihách, hrajeme si na spisovatele a ilustrátora, prohlížení a četba časopisů

ZČS – závodivé a pohybové hry na hřišti, fotbal, hod, skok do dálky, do výšky, cvičení na žebřinách

ZČD – poučení o vybavení a jízdě na kole

PNV – procvičování výslovnosti (jazykolamy), upevňování vědomostí, psaní domácích úkolů

Vycházky – přírodovědná – poznávání jarních květin, turistická – zdolávání přírodních překážek

Duben

Rč - indiv. hry ve ŠD, hry v parku, společ. hry ,

Pt – velikonoční přání a výzdoba, využití různého přírodního materiálu a technik

Vv – zdobení velikonočních kraslic, indiv. kreslení

Hv - hra na flétnu, zpěv jarních písní

HpV – tanečky s jarní tematikou

Lit – básničky o jaru,

ZČS – sportovní hry v přírodě (schovávaná, na pozorovatele), míčové hry na dvorku a na hřišti

ZČD – určování a znalost dopravních značek

PNV – hra Země, města.., slovní fotbal

Vycházky – hra šipkovaná – plnění úkolů s vlastivědnou tematikou

Květen

Rč – rekreace na louce, cvičen, indiv. hry ve ŠD

Pt – přání a dárečky ke Dni matek

Vv – výkresy k jarní výzdobě školy

Hv – písně ke Dni matek, hra na flétnu

HpV – tanečky a sestavy ke Dni matek

Lit – básničky ke Dni matek

ZČS – nácvik hodu a přihrávek na turnaj ve vybíjené, atletika na hřišti

ZČD – jízda zručnosti na kole

PNV – společenské hry na procvičování učiva, soutěže zaměřené na rozvoj smyslů

Vycházky – přírodovědná zaměřená na sběr léčivých bylin

Červen

Rč – indiv. hry ve ŠD, hry v parku

Pt – papírové plastiky – zvířátka, vypichovaná technika na papír

Vv – indiv. kreslení a obkreslování podle šablon, omalovánky

Hv – hra na flétnu

HpV – indiv. hry na louce, cvičení s říkadly

Lit – poslech pohádek z kazet,

ZČS – sportovní hry na hřišti, cvičení s lanem a švihadly

ZČD – poučení o bezpečnosti a chování o prázdninách

PNV – společné čtení z časopisů a pohádkových knih

Vycházky – turistická vycházka po okolí,návštěva průlezek

Jídelní lístek

Po
10.05.
Polévka
Polévka z vaječné jíšky
Hlavní chod
Filé na másle, brambor, čer. řepa, sirup

Út
11.05.
Polévka
Kroupová polévka
Hlavní chod
Italský zbruf, špagety se sýrem, minerálka

St
12.05.
Polévka
Vývar s kapáním
Hlavní chod
Vepřové na kmíně, brambor, okur. salát, sirup

Čt
13.05.
Polévka
Cibulová polévka
Hlavní chod
Cikánská pečeně, rýže, zeleninový salát, džus


14.05.
Polévka
Čočková polévka
Hlavní chod
Smažený květák, brambor, minerálka
O škole
Základní škola a mateřská škola Skrbeň,
příspěvková organizace
U Školy 1/122 783 34 Skrbeň
Zřizovatel: Obec Skrbeň
Právní forma: obec, IČ 006 356 693
Sídlo: Na Návsi 2 783 34 Skrbeň
Kontakty
Telefon: 585 967 820
E-mail: skola@skolaskrben.cz
Web: http://www.skolaskrben.cz
© 2015 ZŠ a MŠ Skrbeň
Tvorba WWW stránek, design - RTNext, v.o.s.