585 967 820

O školní družině

Školní družina slouží především k odpočinku, dále k rozvoji zájmů žáků v době po vyučování, k efektivnímu využití volného času. Školní družina také dává prostor pro komunikaci mezi dětmi navzájem, rodiči a vychovatelkou. Školní družinu (dále jen ŠD) navštěvují žáci 1. - 5. ročníku základní školy. Její činnost vychází z pedagogiky volného času. Cílem je snaha o vytvoření místa pro odpočinek žáků po vyučování a zároveň přispění k cílenému ovlivňování jejich volného času.

Velikost a vnitřní organizace zařízení

Školní družina je součástí základní školy a nachází se v budově školy. Tvoří ji jedno oddělení. Maximální kapacita je 30 žáků. Školní družina poskytuje svou činnost každodenně, a to v závislosti na rozvrhu základní školy pro příslušný školní rok. Provoz školní družiny je ráno od 7.00 hod. do 7.45 hod,odpoledne od 11.40 hod do 16.00 hod.

Materiální, ekonomické a personální podmínky

Školní družina je součástí ZŠ a je umístěna v zadní části II. a V. třídy – nemá tedy k dispozici samostatnou třídu. Může však pro své činnosti využívat tělocvičnu, počítačovou učebnu či keramickou dílnu. K rekreačním a pohybovým aktivitám využíváme školní park, blízké okolí školy, hřiště v obci.

Všechny děti ŠD se stravují ve školní jídelně. Pitný režim je zajištěn ze školní jídelny. Materiální podmínky jsou dobré.

Poplatek za pobyt žáka ve školní družině je vymezen Vnitřním řádem školní družiny. Výši částky stanovuje zřizovatel školy, který též finančně zajišťuje provoz školní družiny.

Provoz ŠD pondělí - pátek 7.00 - 16.00

Obsazení oddělení

Oddělení vychovatelka umístění třída žáků
1. oddělení Jandová přízemí III. 30

Režim školní družiny

1. Činnost ŠD se řídí organizační směrnicí školy - Řádem školní družiny základní školy.
2. Akce mimo pravidelný program hlásí vedoucí vychovatelka vedení školy do týdenního plánu práce.
3. Míra přímé výchovné práce činí u vychovatelek - hodin, u vedoucí vychovatelky - hodin týdně.

Denní rozvrh

11.40 - 13.30 hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost
13.30 - 15.00 vycházky nebo individuální činnost, zájmová činnost
15.00 - 15.30 příprava do vyučování (individuálně, i dle zájmu rodičů)
15.30 - 16.00 zájmová činnost, postupný odchod dětí

Jídelní lístek
O škole
Základní škola a mateřská škola Skrbeň,
příspěvková organizace
U Školy 1/122 783 34 Skrbeň
Zřizovatel: Obec Skrbeň
Právní forma: obec, IČ 006 356 693
Sídlo: Na Návsi 2 783 34 Skrbeň
Kontakty
Telefon: 585 967 820
E-mail: skola@skolaskrben.cz
Web: http://www.skolaskrben.cz
© 2015 ZŠ a MŠ Skrbeň
Tvorba WWW stránek, design - RTNext, v.o.s.