585 967 820

O školní družině

Školní družina slouží především k odpočinku, dále k rozvoji zájmů žáků v době po vyučování, k efektivnímu využití volného času. Školní družina také dává prostor pro komunikaci mezi dětmi navzájem, rodiči a vychovatelkou. Školní družinu (dále jen ŠD) navštěvují žáci 1. - 5. ročníku základní školy. Její činnost vychází z pedagogiky volného času. Cílem je snaha o vytvoření místa pro odpočinek žáků po vyučování a zároveň přispění k cílenému ovlivňování jejich volného času.

Úplata za školní družinu

Podle § 123, odst. 4 zákona č 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) stanovuji ke dni 1. 9. 2019 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 50,-Kč měsíčně. O snížení nebo osvobození od úplaty rozhoduje ředitelka školy podle § 11 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 74/ 2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

Platba je možná převodem na účet školy 1809640349/0800, variabilní symbol 201920, do poznámky uveďte jméno žáka nebo v hotovostí u vychovatelky ŠD.

 

Provoz školní družiny ve školním roce 2022/2023

 

Školní družinu navštěvují žáci základní školy před vyučováním a po skončení vyučování.Družina v naší škole je v provozu denně od 6:30 do 7:30 a od 11:30 do 16:00 hodin. Velikost a vnitřní organizace zařízení

Školní družina je součástí základní školy a nachází se v budově školy. Tvoří ji jedno oddělení. Maximální kapacita je 30 žáků. Školní družina poskytuje svou činnost každodenně, a to v závislosti na rozvrhu základní školy pro příslušný školní rok.

Materiální, ekonomické a personální podmínky

Školní družina je součástí ZŠ a je umístěna v zadní části II. a V. třídy – nemá tedy k dispozici samostatnou třídu. Může však pro své činnosti využívat tělocvičnu, počítačovou učebnu či keramickou dílnu. K rekreačním a pohybovým aktivitám využíváme školní park, blízké okolí školy, hřiště v obci.

Všechny děti ŠD se stravují ve školní jídelně. Pitný režim je zajištěn ze školní jídelny. Materiální podmínky jsou dobré.

Poplatek za pobyt žáka ve školní družině je vymezen Vnitřním řádem školní družiny.

1. oddělení Veronika Reichová

2. oddělení Mgr. Jandová Soňa , vedoucí vychovatelka

Režim školní družiny

1. Činnost ŠD se řídí organizační směrnicí školy - Řádem školní družiny základní školy.
2. Akce mimo pravidelný program hlásí vedoucí vychovatelka vedení školy do týdenního plánu práce.
3. Míra přímé výchovné práce činí u vychovatelek - hodin, u vedoucí vychovatelky - hodin týdně.

Denní rozvrh

11.40 - 13.30 hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost
13.30 - 15.00 vycházky nebo individuální činnost, zájmová činnost
15.00 - 15.30 příprava do vyučování (individuálně, i dle zájmu rodičů)
15.30 - 16.00 zájmová činnost, postupný odchod dětí

Jídelní lístek

Po
04.07.
Polévka
Kapustová polévka
Hlavní chod
Kuře na zelí, bramborový knedlík, sirup

Út
05.07.
Polévka
Státní svátek
Hlavní chod
Cyril a Metoděj

St
06.07.
Polévka
Státní svátek
Hlavní chod
Upálení Jana Husa

Čt
07.07.
Polévka
Fazolová polévka
Hlavní chod
Zapečené těstoviny, salát z čer. řepy, mierálka


08.07.
Polévka
Rajská polévka
Hlavní chod
Ražničí, brambor, zeleninový salát
O škole
Základní škola a mateřská škola Skrbeň,
příspěvková organizace
U Školy 1/122 783 34 Skrbeň
Zřizovatel: Obec Skrbeň
Právní forma: obec, IČ 006 356 693
Sídlo: Na Návsi 2 783 34 Skrbeň
Kontakty
Telefon: 585 967 820
E-mail: skola@skolaskrben.cz
Web: http://www.skolaskrben.cz
Změnit nastavení
© 2015 ZŠ a MŠ Skrbeň
Tvorba WWW stránek, design - RTNext, v.o.s.