585 967 820

Projekty:

Naše škola je aktivně zapojena do projektu s registeačním číslem 1190600050

Ozdravný pobyt s enviromentálním programem

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí..

Ozdravný pobyt s enviromentálním programem pro žáky 1. - 5. ročníku se mohl uskutečnit díky podpoře Státního fondu životního prostředí České republiky, který poskytl Základní škole a mateřské škole Skrbeň p.o. na základě rozhodnutí ministra životního prostředí a Smlouvy č. 1190600050 finanční prostředky na náklady projektu ve výši 77 000 Kč.

 

Ozdravného pobytu v Lesním penzionu Podmitrov v délce 5 dní ( od 14. 2. 2022 do 18. 2. 2022) se účastnilo 29 žáků školy. 

Ve spolupráci se školským zařízení pro environmentální vzdělávání- Ekocentrum Lipka Brno byl připraven enviromentální výukový program na téma Plavba kapitána Zdravsona, který byl naplněn aktivitami zaměřenými na rozvoj ekologického vzdělávání, aktivní pohyb v přírodě, rozvoj manuálních dovedností, bezpečného chování vůči sobě i ostatním, rozvoj sociálních dovedností a spolupráci. Program jeho autoři přizpůsobili zimnímu období. Žáci se seznamovali s typickými znaky zimy, aktivně trávily čas venku, seznamovali se s okolní přírodou a jejím přizpůsobením se na zimu. Nejcennější pro děti byl jejich pobyt ve venkovním zimním prostředí a aktivní zkoumání a poznávání ekologických vazeb a souvislostí.


https://www.sfzp.cz a http://www.mzp.cz
                                 

        

Patříme ke školám zapojeným do projektu Pomáháme školám k úspěchu, s jehož podporou rozvíjíme u našich žáků čtenářství, pisatelství a čtenářskou gramotnost. Vedení i učitelé podporují ve škole učení žáků a profesní rozvoj učitelů. Projekt Pomáháme školám k úspěchu iniciovala a dlouhodobě podporují Nadace The Kellner Family Foundation.Projekt č. 01091862
Žáci 1. - 5. ročníku se od 11.3. - 15.3.2019 účastnili ozdravného pobytu v Lesním penzionu Podmitrov - lokalita Strážek, ve spolupráci s Ekologickým střediskem Lipka s cílem podpořit zlepšení zdravotního stavu a posílení enviromentálního vědomí zúčastněných žáků. Ozdravného pobytu se zúčastnilo 58 žáků.
Žáci 1. - 5. ročníků se od 2.3 – 6.3.2020 účastnili ozdravného pobytu ve Středisku volného času Švagrov s cílem podpořit zlepšení zdravotního stavu a posílení enviromentálního vědomí zúčastněných žáků. Ozdravného pobytu se zúčastnilo 48 žáků.

Oba pětidenní ozdravné pobyty byl spolufinancovány Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí.Škola na realizaci ozdravných pobytů získala podporu ze SFŽP ČR ve výši 162 400 Kč.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí.

odkaz na webové stránky https://www.mzp.cz/
odkaz na webové stránky http://www.sfzp.cz


Šablony I. OP JAK

Název výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Název projektu: Šablony I. OP JAK pro ZŠ a MŠ Skrbeň

Registrační číslo projektu: 

Anotace projektu: Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Datum zahájení projektu: 1.1.2023

Datum ukončení projektu: 31.12.2024

 

Šablony II.

Název výzvy: Výzva č. 02_18_063  Šablony II. - Mimo hlavní město Praha

Název projektu CZ: Šablony II. pro ZŠ a MŠ Skrbeň

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014279

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, personální podpora.

Datum zahájení projektu: 1.9.2019

Datum ukončení projektu: 28.2.2022

 

Šablony I.

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ: Šablony pro ZŠ Skrbeň

Registrační číslo projektu: CZ.0203068/0.0/0.0/16_022/0005612

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků.

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017

Datum ukončení projektu: 31. 8. 2018

 

 

Jídelní lístek

Po
06.02.
Polévka
Bramborová polévka
Hlavní chod
Hrachová kaše, párek, okurek, chléb, sirup

Út
07.02.
Polévka
Zeleninová polévka s ovesnými vločkami
Hlavní chod
Kuře na paprice, těstoviny, minerálka

St
08.02.
Polévka
Vývar s rýží
Hlavní chod
Čevabčiči s oblohou, brambor, džus

Čt
09.02.
Polévka
Květáková polévka
Hlavní chod
Štěpánská pečeně, rýže, zeleninový salát, sirup


10.02.
Polévka
Frankfurtská polévka
Hlavní chod
Bramborové šišky s mákem nebo perníkem, ovoce, mléko
O škole
Základní škola a mateřská škola Skrbeň,
příspěvková organizace
U Školy 1/122 783 34 Skrbeň
Zřizovatel: Obec Skrbeň
Právní forma: obec, IČ 006 356 693
Sídlo: Na Návsi 2 783 34 Skrbeň
Kontakty
Telefon: 585 967 820
E-mail: skola@skolaskrben.cz
Web: http://www.skolaskrben.cz
Změnit nastavení
© 2015 ZŠ a MŠ Skrbeň
Tvorba WWW stránek, design - RTNext, v.o.s.