585 967 820

Projekty                                   

                                          

Patříme ke školám zapojeným do projektu Pomáháme školám k úspěchu, s jehož podporou rozvíjíme u našich žáků čtenářství, pisatelství a čtenářskou gramotnost. Vedení i učitelé podporují ve škole učení žáků a profesní rozvoj učitelů. Projekt Pomáháme školám k úspěchu iniciovala a dlouhodobě podporují Nadace The Kellner Family Foundation.Projekt č. 01091862
Žáci 1. - 5. ročníku se od 11.3. - 15.3.2019 účastnili ozdravného pobytu v Lesním penzionu Podmitrov - lokalita Strážek, ve spolupráci s Ekologickým střediskem Lipka s cílem podpořit zlepšení zdravotního stavu a posílení enviromentálního vědomí zúčastněných žáků. Ozdravného pobytu se zúčastnilo 58 žáků.
Žáci 1. - 5. ročníků se od 2.3 – 6.3.2020 účastnili ozdravného pobytu ve Středisku volného času Švagrov s cílem podpořit zlepšení zdravotního stavu a posílení enviromentálního vědomí zúčastněných žáků. Ozdravného pobytu se zúčastnilo 48 žáků.

Oba pětidenní ozdravné pobyty byl spolufinancovány Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí.Škola na realizaci ozdravných pobytů získala podporu ze SFŽP ČR ve výši 162 400 Kč.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí.

odkaz na webové stránky https://www.mzp.cz/
odkaz na webové stránky http://www.sfzp.cz 

Základní informace

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ: Šablony pro ZŠ Skrbeň

Registrační číslo projektu: CZ.0203068/0.0/0.0/16_022/0005612

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků.

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017

Datum ukončení projektu: 31. 8. 2018

Vybrané šablony, které budou realizovány na naší škole:

1. Školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta a podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem.

2. Absolvent vzdělávacího programu DVPP (matematická gramotnost)

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vybraní pedagogičtí pracovníci budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod.

3.Absolvent vzdělávacího programu DVPP (inkluze)

Aktivita je koncipována tak, aby bylo možné z podpořené skupiny pedagogů vytvořit tým s inovačním potenciálem schopným působit na kompetence, ale i hodnoty a postoje ostatních pedagogů ve škole. Jedná se o DVPP v rozsahu minimálně 16 hodin, které podpoří v dané škole koncept společného vzdělávání. Kurz přispěje k rozvoji kompetencí pedagogů pro práci se skupinou žáků, ve které jsou vzděláváni žáci s potřebou podpůrných opatření (včetně těch v prvním stupni podpory). Vzdělávání, které proběhne celkem 2 krát, bude na naší škole zaměřeno např. na hodnocení žáků se SVP (+diferenciace výuky) a podpůrná opatření žáků se SVP (tvorba IVP a PLPP, práce s asistentem pedagoga).

4. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita pomůže napomoci upevnit zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpoří zvládnutí standardů daných RVP.

Realizační tým

Projekt bude zabezpečovat realizační tým ve složení:

Manažer projektu: Mgr. Jarmila Kulatá, ředitelka
Administrátor projektu: Mgr. Jarmila Kulatá ředitelka
Ekonom projektu: Mgr. Jarmila Kulatá, ředitelka
Mzdová účetní: Božena Horáková, personalista
 

Jídelní lístek

Po
29.11.
Polévka
Fazolová polévka
Hlavní chod
Pečené kuře, rýže, zeleninový salát, sirup

Út
30.11.
Polévka
Polévka z vaječné jíšky
Hlavní chod
Vepřová plec, dušená zelenina, brambor, džus

St
01.12.
Polévka
Celerová polévka
Hlavní chod
Zapečené těstoviny, okurkový salát, minerálka

Čt
02.12.
Polévka
Vývar s těstovinami
Hlavní chod
Holandský řízek, bramborová kaše, kompot


03.12.
Polévka
Boršč
Hlavní chod
Tvarohové a jablečné záviny, ovoce, mléko
O škole
Základní škola a mateřská škola Skrbeň,
příspěvková organizace
U Školy 1/122 783 34 Skrbeň
Zřizovatel: Obec Skrbeň
Právní forma: obec, IČ 006 356 693
Sídlo: Na Návsi 2 783 34 Skrbeň
Kontakty
Telefon: 585 967 820
E-mail: skola@skolaskrben.cz
Web: http://www.skolaskrben.cz
© 2015 ZŠ a MŠ Skrbeň
Tvorba WWW stránek, design - RTNext, v.o.s.