585 967 820

ProjektyNaše škola je aktivně zapojena do projektu s registeačním číslem 1190600050

Ozdravný pobyt s enviromentálním programem

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí..

Ozdravný pobyt s enviromentálním programem pro žáky 1. - 5. ročníku se mohl uskutečnit díky podpoře Státního fondu životního prostředí České republiky, který poskytl Základní škole a mateřské škole Skrbeň p.o. na základě rozhodnutí ministra životního prostředí a Smlouvy č. 1190600050 finanční prostředky na náklady projektu ve výši 77 000 Kč.

 

Ozdravného pobytu v Lesním penzionu Podmitrov v délce 5 dní ( od 14. 2. 2022 do 18. 2. 2022) se účastnilo 29 žáků školy.

Ve spolupráci se školským zařízení pro environmentální vzdělávání- Ekocentrum Lipka Brno byl připraven enviromentální výukový program na téma Plavba kapitána Zdravsona, který byl naplněn aktivitami zaměřenými na rozvoj ekologického vzdělávání, aktivní pohyb v přírodě, rozvoj manuálních dovedností, bezpečného chování vůči sobě i ostatním, rozvoj sociálních dovedností a spolupráci. Program jeho autoři přizpůsobili zimnímu období. Žáci se seznamovali s typickými znaky zimy, aktivně trávily čas venku, seznamovali se s okolní přírodou a jejím přizpůsobením se na zimu. Nejcennější pro děti byl jejich pobyt ve venkovním zimním prostředí a aktivní zkoumání a poznávání ekologických vazeb a souvislostí.


https://www.sfzp.cz a http://www.mzp.cz

                                 

        

Patříme ke školám zapojeným do projektu Pomáháme školám k úspěchu, s jehož podporou rozvíjíme u našich žáků čtenářství, pisatelství a čtenářskou gramotnost. Vedení i učitelé podporují ve škole učení žáků a profesní rozvoj učitelů. Projekt Pomáháme školám k úspěchu iniciovala a dlouhodobě podporují Nadace The Kellner Family Foundation.Projekt č. 01091862
Žáci 1. - 5. ročníku se od 11.3. - 15.3.2019 účastnili ozdravného pobytu v Lesním penzionu Podmitrov - lokalita Strážek, ve spolupráci s Ekologickým střediskem Lipka s cílem podpořit zlepšení zdravotního stavu a posílení enviromentálního vědomí zúčastněných žáků. Ozdravného pobytu se zúčastnilo 58 žáků.
Žáci 1. - 5. ročníků se od 2.3 – 6.3.2020 účastnili ozdravného pobytu ve Středisku volného času Švagrov s cílem podpořit zlepšení zdravotního stavu a posílení enviromentálního vědomí zúčastněných žáků. Ozdravného pobytu se zúčastnilo 48 žáků.

Oba pětidenní ozdravné pobyty byl spolufinancovány Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí.Škola na realizaci ozdravných pobytů získala podporu ze SFŽP ČR ve výši 162 400 Kč.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí.

odkaz na webové stránky https://www.mzp.cz/
odkaz na webové stránky http://www.sfzp.cz 

Základní informace

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ: Šablony pro ZŠ Skrbeň

Registrační číslo projektu: CZ.0203068/0.0/0.0/16_022/0005612

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků.

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017

Datum ukončení projektu: 31. 8. 2018

Vybrané šablony, které budou realizovány na naší škole:

1. Školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta a podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem.

2. Absolvent vzdělávacího programu DVPP (matematická gramotnost)

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vybraní pedagogičtí pracovníci budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod.

3.Absolvent vzdělávacího programu DVPP (inkluze)

Aktivita je koncipována tak, aby bylo možné z podpořené skupiny pedagogů vytvořit tým s inovačním potenciálem schopným působit na kompetence, ale i hodnoty a postoje ostatních pedagogů ve škole. Jedná se o DVPP v rozsahu minimálně 16 hodin, které podpoří v dané škole koncept společného vzdělávání. Kurz přispěje k rozvoji kompetencí pedagogů pro práci se skupinou žáků, ve které jsou vzděláváni žáci s potřebou podpůrných opatření (včetně těch v prvním stupni podpory). Vzdělávání, které proběhne celkem 2 krát, bude na naší škole zaměřeno např. na hodnocení žáků se SVP (+diferenciace výuky) a podpůrná opatření žáků se SVP (tvorba IVP a PLPP, práce s asistentem pedagoga).

4. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita pomůže napomoci upevnit zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpoří zvládnutí standardů daných RVP.

Realizační tým

Projekt bude zabezpečovat realizační tým ve složení:

Manažer projektu: Mgr. Jarmila Kulatá, ředitelka
Administrátor projektu: Mgr. Jarmila Kulatá ředitelka
Ekonom projektu: Mgr. Jarmila Kulatá, ředitelka
Mzdová účetní: Božena Horáková, personalista
 

Jídelní lístek

Po
03.10.
Polévka
Čočková polévka
Hlavní chod
Smažené rybí prsty, brambor, kompot, srup

Út
04.10.
Polévka
Bramborová polévka
Hlavní chod
Bulgureto vepř. masem, okurek, minerálka

St
05.10.
Polévka
Polévka z vaječné jíšky
Hlavní chod
Kuřecí nudličky na kari, těstoviny, džus

Čt
06.10.
Polévka
Hráškový krém
Hlavní chod
Sekaná, zelí, brambor, knedlík, sirup


07.10.
Polévka
Franfurská polévka
Hlavní chod
Honzíkovy buchty, ovoce, mléko
O škole
Základní škola a mateřská škola Skrbeň,
příspěvková organizace
U Školy 1/122 783 34 Skrbeň
Zřizovatel: Obec Skrbeň
Právní forma: obec, IČ 006 356 693
Sídlo: Na Návsi 2 783 34 Skrbeň
Kontakty
Telefon: 585 967 820
E-mail: skola@skolaskrben.cz
Web: http://www.skolaskrben.cz
Změnit nastavení
© 2015 ZŠ a MŠ Skrbeň
Tvorba WWW stránek, design - RTNext, v.o.s.