585 967 820

Projekty

Základní informace

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ: Šablony pro ZŠ Skrbeň

Registrační číslo projektu: CZ.0203068/0.0/0.0/16_022/0005612

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků.

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017

Datum ukončení projektu: 31. 8. 2018

Vybrané šablony, které budou realizovány na naší škole:

1. Školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta a podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem.

2. Absolvent vzdělávacího programu DVPP (matematická gramotnost)

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vybraní pedagogičtí pracovníci budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod.

3.Absolvent vzdělávacího programu DVPP (inkluze)

Aktivita je koncipována tak, aby bylo možné z podpořené skupiny pedagogů vytvořit tým s inovačním potenciálem schopným působit na kompetence, ale i hodnoty a postoje ostatních pedagogů ve škole. Jedná se o DVPP v rozsahu minimálně 16 hodin, které podpoří v dané škole koncept společného vzdělávání. Kurz přispěje k rozvoji kompetencí pedagogů pro práci se skupinou žáků, ve které jsou vzděláváni žáci s potřebou podpůrných opatření (včetně těch v prvním stupni podpory). Vzdělávání, které proběhne celkem 2 krát, bude na naší škole zaměřeno např. na hodnocení žáků se SVP (+diferenciace výuky) a podpůrná opatření žáků se SVP (tvorba IVP a PLPP, práce s asistentem pedagoga).

4. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita pomůže napomoci upevnit zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpoří zvládnutí standardů daných RVP.

Realizační tým

Projekt bude zabezpečovat realizační tým ve složení:

Manažer projektu: Mgr. Jarmila Kulatá, ředitelka
Administrátor projektu: Mgr. Jarmila Kulatá ředitelka
Ekonom projektu: Mgr. Jarmila Kulatá, ředitelka
Mzdová účetní: Božena Horáková, personalista
Publicita: Zdeňka Recová, školní asistentka

Jídelní lístek

Po
25.05.
Polévka
Rajčatová polévka
Hlavní chod
Fazole na kyselo, vejce, chléb, okurek, sirup

Út
26.05.
Polévka
Bramborová polévka
Hlavní chod
Kuřecí plátek v těstíčku, brambor, kompot. džus

St
27.05.
Polévka
Porkový krém
Hlavní chod
Italský zbruf, špagety, minerálka

Čt
28.05.
Polévka
Česnečka s opeč. chlebem
Hlavní chod
Kabanátky, brambor, červená řepa, sirup


29.05.
Polévka
Kmínová polévka s vejcem
Hlavní chod
Vepřová plec, špenát, bramboový knedlík, džus
O škole
Základní škola a mateřská škola Skrbeň,
příspěvková organizace
U Školy 1/122 783 34 Skrbeň
Zřizovatel: Obec Skrbeň
Právní forma: obec, IČ 006 356 693
Sídlo: Na Návsi 2 783 34 Skrbeň
Kontakty
Telefon: 585 967 820
E-mail: skola@skolaskrben.cz
Web: http://www.skolaskrben.cz
© 2015 ZŠ a MŠ Skrbeň
Tvorba WWW stránek, design - RTNext, v.o.s.